Listy poparcia

Projekt uzyskał poparcie wielu specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i medycyny. Wśród nich są m.in.:

  • Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum UJ Prof. nadzw. dr hab. med. Ryszard Gajdosz [zobacz list]
  • Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz [zobacz list]
  • Małopolski Konsultant Wojewódzki w Medycynie Ratunkowej dr hab. med. Leszek Brongel [zobacz list]
  • Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. kpt. Rafał Niemiec [zobacz list]