• slide1

O Projekcie

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej poinformowanie użytkowników o zaistnieniu stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia u osób znajdujących się w miejscu publicznym, tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznego udzielenia im pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych. Największe szanse przeżycia nagłego zatrzymania krążenia mają osoby, u których świadkowie zdarzenia prowadzili reanimację przed przyjazdem pogotowia. Mózg człowieka pozbawiony tlenu obumiera nieodwracalne w ciągu kilku minut, kluczowym w ustaniu pracy serca jest rozpoczęcie możliwie wcześnie uciskania klatki piersiowej i wykorzystanie defibrylatora zautomatyzowanego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chciałbyś przyłączyć się do projektu, napisz do nas

Napisz do nas